Eeva K. Kallio

Kuva: Heidi Strengell

Eeva K. Kallio, PsT, on dosentti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on viisauden tutkimus filosofis-psykologisena ja historiallisena ilmiönä. Hän on myös toimittanut teoksen Ajattelun kehitys aikuisuudessa (2016), joka käsittelee viisauden yhtä osa-aluetta, moninäkökulmaisuutta ja näkökulmien yhdistämistä. Hän toimii Jyväskylän yliopistossa Viisaus ja oppiminen -tiimin johtajana.

Eeva K. Kallio on ollut mukana seuraavissa teoksissa: