Jarmo Liukkonen

Jarmo Liukkonen on väitellyt liikuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1998 lasten viihtymisestä urheilussa. Hän on liikuntapedagogiikan professori sekä liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin dosentti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja liikuntakasvatuksen dosentti Lapin yliopistossa. Hänen opetus- ja tutkimusalueensa painottuvat koululiikuntaan, liikuntamotivaatioon ja psyykkiseen hyvinvointiin. Hänen julkaisuluettelonsa käsittää yhteensä yli 200 tieteellistä artikkelia, kirjaa, kirjan lukua sekä yleistajuista artikkelia. Hän on toiminut liikunnanopettajana 10 vuotta kaikilla kouluasteilla. Hän toimii myös psykologisen valmennuksen konsulttina urheilijoille ja yrityksille.

Jarmo Liukkonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: