Kustannustoimittaja on kirjailijan sparraaja ja lukijan edunvalvoja

Kirjoittanut: Nelli Miettinen - 21.9.2021

Harvoin — jos koskaan — kirjailijan alkuperäinen käsikirjoitus päätyy sellaisenaan painetuksi kirjaksi. Välissä on monia etappeja, ja tärkeässä roolissa on erityisesti kustannustoimittaja. Tuuman kustannustoimittajat ovat kirjailijan ammatillisia sparraajia ja lukijan edunvalvojia, jotka saavat käsikirjoituksen loistamaan ja palvelemaan lukijaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Kirjoitus julkaisu Tuuman blogissa 7.2.2020.

Kustannustoimittaja on sekä kirjailijan että lukijan asialla

Kustannustoimittajan työ jää usein pimentoon, vaikka sillä on merkittävä rooli jokaisessa kirjaprosessissa. Tuuman toimituspäällikkö Mirva Kiviahon mielestä tietokirjan kustannustoimituksessa tärkeintä on miettiä asian esittämisen tapaa ja järjestystä lukijan kannalta. Hän kuvaileekin kustannustoimittajaa lukijan edunvalvojaksi.

"Kun asiantuntija kirjoittaa omasta ammattialastaan, hän lähtee helposti liikkeelle omasta näkökulmastaan. Kustannustoimittajan tehtävä on kuitenkin astua lukijan saappaisiin ja miettiä kokonaisuutta tämän kannalta aina sananvalintoja ja rakennetta myöten. Kustannustoimittaja pohtii kirjan käytettävyyttä ja luettavuutta", Kiviaho kuvailee.

Tuuman kirjojen tavoitteena onkin olla yleistajuisia ja helppolukuisia, jotta faktapohjainen tieto palvelisi mahdollisimman hyvin erityyppisiä lukijoita.

Kustannustoimittaja Sari Malinen huomauttaa, että kustannustoimittaja ei muokkaa tekstiä niin radikaalisti, että se muuttaisi kirjailijan sanomaa.

"Voimme tehdä perusteltuja ehdotuksia kirjailijalle, mutta hänellä on aina asiantuntemus oman kirjansa sisällöstä. Kustannustoimittaja lukee tekstiä kriittisesti ja saattaa kyseenalaistaa, mutta aina yhteistyössä kirjailijan kanssa", Malinen kertoo.

"Me siis toimimme linkkinä kirjailijan ja kustantamon välillä kirjan työstövaiheessa, jolloin pystymme ottamaan huomioon kaikki kirjan valmistumiseen liittyvät tekijät. Tämä taas edistää kirjan lopullista tarkoitusta eli sitä, että se löytää mahdollisimman laajasti kiinnostuneita lukijoita", Kiviaho täydentää.

Toisaalta kustannustoimittaja on myös kirjailijan tsemppaaja.

"Kustannustoimittaja auttaa eteenpäin silloin, kun ei suju ja kannustaa vieressä, kun sujuu. Emme jätä kirjailijaa oman onnensa nojaan missään vaiheessa", Malinen jatkaa.

Kirja syntyy yhteistyössä

Vaikka oman alansa asiantuntija olisi myös ammattimainen kirjoittaja, päästään kustannustoimittajan ansiosta useimmiten vieläkin parempaan lopputulokseen. Tekstistä tulee tällöin sisällöllisesti, rakenteellisesti ja kielellisesti soljuvampi kokonaisuus.

"Toisinaan teksti on niin hyvää, että riittää muutamien sananvalintojen, otsikoiden tai lukujen pituuden huomioiminen. Toisinaan taas kirjaa lähdetään rakentamaan ihan alusta, jolloin vinkit liittyvät lukujen järjestykseen, asioiden esitysjärjestykseen, luettavuuden lisäämiseen, turhien rönsyjen ja sivupolkujen karsimiseen ja punaisen langan kirkastamiseen", Malinen listaa.

"Koska jokainen sokeutuu jossain vaiheessa omalle tekstilleen, on hyvä, että käsikirjoituksen lukee vielä toinen ulkopuolinen ja neutraali silmäpari", Kiviaho kiteyttää.

Monesti varsinainen tekstin kielenhuolto on kustannustoimittajan vastuulla, mutta Tuumalla siitä vastaa eri henkilö. Näin työaikaa jää kaikelle muulle varsinaisen tekstin työstämisen ohella, kuten kirjan nimen ja sisällön ideoinnille, sopimusten tekemiselle, projektin aikatauluttamiselle ja esittelytekstien tekemiselle. Kustannustoimittaja työskentelee myös tiiviissä yhteistyössä kustantamon graafikoiden ja markkinoinnin sekä kirjapainon kanssa.

Lopulta Kiviahon ja Malisen mielestä on upeaa nähdä, kuinka kirjaideasta syntyy hyvin mietitty kokonaisuus, jolla voi olla ihmisten elämää oikeasti muuttava vaikutus.

"Jokainen kirja ja kirjailija tuo aina esiin oman näkemyksensä jostain tietystä aihealueesta, mikä laajentaa myös omaa ajattelua. Parasta on yhdessä tekeminen ja se, että pääsee tapaamaan niin osaavia oman alansa ammattilaisia", molemmat hymyilevät.

Artikkelin avainsanat:

kustantamo, kustannustoimitus, kirjoittaminen, kirjailija

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

2020

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu